Gebouw, Inventaris en Omzetderving

Gebouw, Inventaris en Omzetderving

Gebouw, Inventaris en Omzetderving

Ook voor risico’s afdekken met betrekking tot zakelijke eigendommen en omzet, bent u bij ons kantoor aan het juiste adres.
Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt uw gebouw of inventaris door brand, storm, diefstal beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Het is een ingrijpende gebeurtenis. En u wilt zo snel mogelijk weer in bedrijf zijn. Een goede verzekering is dan belangrijk.

Omzetderving
De Omzetdervingsverzekering (ookwel bedrijfsschadeverzekering genoemd) dekt de derving van brutowinst (netto winst en doorgaande vaste lasten) als gevolg van een schade door brand of een andere gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.

Bij Brouwer Assurantiën BV adviseren wij u graag.