Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Het afdekken van uw aansprakelijkheid is misschien wel één van de belangrijkste risico’s om te verzekeren. Als werkgever bent u niet alleen voor uw eigen werkzaamheden verantwoordelijk, maar ook voor die van de werknemers, producten en diensten.

Om deze risico’s af te dekken zijn er verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, waaronder:

Bedrijfsaansprakelijkheid (materiële schade en letselschade);
Beroepsaansprakelijkheid (vermogensschade);
Bestuurdersaansprakelijkheid (bescherming van het privévermogen van een bestuurder).

Ook een goede rechtsbijstandverzekering ontbreekt nog te vaak in het rijtje van verzekeringen bij de ondernemer. Toch hoort die zonder meer in het verzekeringspakket thuis, aangezien bij elke ondernemer veel handelingen en verrichtingen plaatsvinden met een juridisch karakter:

Onenigheid met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier of met de gemeente (over bijvoorbeeld een contract) komt dan ook regelmatig voor.

Met de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand.

Bij Brouwer Assurantiën BV adviseren wij u graag.